Eigen risico

Het eigen risico bedraagt voor het zorgseizoen in 2016 385 euro. Dit betekent dat het eigen risico is verhoogd met 10 euro, vergeleken met 2015 hiervoor. Over het eigen risico in 2017 is nog niet veel bekend. Sinds de invoering van het eigen risico in 2008, is het elk jaar gestegen. Voor het kiezen van de goedkoopste zorgverzekering is het eigen risico wel erg handig, hier straks meer over.

Als je vragen hebt over het eigen risico, bijvoorbeeld wat het vrijwillig eigen risico betekent of wat de uitzonderingen van het eigen risico zijn. Dan zit je op deze pagina goed.

Verplicht eigen risico

In Nederland is een zorgverzekering verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Bij een zorgverzekering, is het eigen risico verplicht. Voor 2016 is dit bedrag gezet op 385 euro. Dit wil zeggen dat je over het algemeen zelf eerst het eigen risico moet betalen (dus tot 385 euro), alvorens je zorgverzekeraar de rest voor je zal betalen (als je ertegen verzekerd bent).

Het verplichte eigen risico kan je verhogen, dat wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Je kan dit met maximaal 500 euro verhogen. Nadeel hiervan is dat je dus zelf meer zal moeten betalen van een rekening, maar voordeel is dat je zorgverzekeraar je een flinke korting zal geven op je zorgverzekering. Deze korting kan soms wel oplopen tot 25 euro per maand, en zo kan je dus heel goed op de goedkoopste zorgverzekering komen. Als je dus van jezelf weet dat je eigenlijk nooit gebruik maakt van je zorgverzekering, kan je hiervoor kiezen en een hoop geld besparen.

Uitzonderingen op eigen risico

In de meeste gevallen zal je eerst zelf de zorgkosten moeten betalen, maar er zijn ook een aantal uitzonderingen op het eigen risico. Daarvan staan een aantal hieronder opgesomd, en zal je even goed door moeten nemen:

– Kinderen die jonger dan 18 jaar zijn, hebben geen eigen zorgverzekering. Dit betekent ook dat zij geen eigen risico hoeven te betalen over de kosten uit de basisverzekering.
– De zorg bij een huisarts kost je ook geen eigen risico, en wordt gedekt door de basisverzekering.
– Verloskundige en kraamzorg behoren ook tot de uitzondering.
– Een onderzoek waar de hele bevolking baat bij heeft, bijvoorbeeld onderzoek naar de ziekte kanker.
– Als een risicogroep voor mag komen voor een griepprik (de ouderen)
– Als je over een aanvullende zorgverzekering beschikt, waar wordt vermeld dat de zorgverzekering de kosten zal dekken. Bijvoorbeeld bij een 100% tandartsverzekering dekking.